Park Matilo torens

 

Park Matilo in Leiden, een groene oase tussen de wijken Meerburg en Roomburg, op de plek waar 2000 jaar geleden een Romeins fort heeft gestaan en in de middeleeuwen het Sint Margarethaconvent. Om deze lange geschiedenis te laten herleven en beleefbaar te maken voor buurtbewoners, stadsbewoners en toeristen heb ik in 2018 in samenwerking met Stichting Salix het project ‘Matilo Leeft!’ opgezet.

 

Een jaar lang organiseerden we elke maand een workshop of rondleiding in het park over verschillende onderwerpen zoals Romeins koken, het gebruik van heilzame kruiden uit de Historische Tuinen, wildplukken en Romeinse cosmetica maken.

 

medieval cooking salad with rose petals

 

In de herfstvakantie hielden we een workshopweek voor kinderen, de Matties van Matilo. Drie dagen lang konden de kinderen leren vuur maken zonder lucifers, soep koken op het vuur, schilden beschilderen, levende wilgenbeelden maken, ze kregen Romeinse soldatentraining, theaterlessen (met voorstelling!) en nog veel meer.

 

Matties van Matilo kids dressed as roman soldiers

 

Samen met Ellis Grootveld schreef ik bovendien een boekje over geneeskunde in de Romeinse tijd en middeleeuwen en de heilzame kruiden uit de Historische Tuinen Matilo: ‘Heilzaam en Helend’, voor € 12,50 te koop bij mij.

 omslag voor isbn  achterkant boek Heilzaam en Helend

 

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Provincie Zuid-Holland, regeling Publieksbereik Archeologie, Fonds 1818, het WOZ fonds en de gemeente Leiden.